BDM320数码生物显微镜技术参数

促销

BDM320数码生物显微镜                   
□ B204TR三目生物显微镜主机                                 
□ 0.5倍C型接口,可获得80%以上的镜像视场
□ OPTEC 320万像素数码摄像装置DV320
□ OPTPro图像处理软件                                               
□ 通过即插即用USB2.0接口与电脑连接,即可获得具有2048×1536(320万像素)的高质量图像,适用于高清晰度、高分辨率的医学、教学图像采集及处理

采购方式?
批量采购 政府采购
需要帮助?
4000-135-686
在线客服
售前咨询 技术工程师
×